امروز : 21 خرداد 1402

نمایش خبر

زمان انتشار :
سه شنبه 6 آبان 1399

کسب عنوان کارآفرین برتر در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان کرمان

6
آبان
1399

شرکت دانش بنیان الکتریکی بردهای هوشمند در سال جهش تولید با استعانت از آفریدگار توانسته گام بزرگی در راه توسعه و ترویج کارآفرینی بردارد و با خلق ارزش های نوین اقتصادی و اجتماعی نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی استان ایفا کند.

شرکت دانش بنیان الکتریکی بردهای هوشمند مفتخر است به کسب عنوان کارآفرین برتر در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان کرمان