امروز : 21 خرداد 1402

نمایش خبر

زمان انتشار :
پنج شنبه 26 دی 1398

حضور شرکت دانش بنیان بردهای هوشمند در سومین نمایشگاه زنجیره تأمین کنندگان صنایع لاستیک و تعامل مستقیم با شرکت ها و کارخانه های فعال در این صنعت

26
دی
1398
حضور شرکت دانش بنیان بردهای هوشمند در سومین نمایشگاه زنجیره تأمین کنندگان صنایع لاستیک و تعامل مستقیم با شرکت ها و کارخانه های فعال در این صنعت

شرکت دانش بنیان بردهای هوشمند با شرکت در سومین نمایشگاه زنجیره تأمین کنندگان صنایع لاستیک، دستاوردهای پرکاربرد خود در این صنعت از جمله سیستم پروفایل متر، متال دتکتور، عرض خوان و سیستم یکپارچه مانیتورینگ پرس های پخت تایر را به نمایش گذاشت و عملکرد واقعی این دستگاه ها به بازدیدکنندگان نشان داده شد.

شرکت بردهای هوشمند موفق شد تعامل مستقیمی با شرکت ها و کارخانه های فعال در صنایع لاستیک نظیر گروه صنعتی بارز، یزد تایر، کیان تایر، آرتاویل تایر، ایران تایر، لاستیک پارس و ... داشته باشد.