امروز : 21 خرداد 1402

نمایش خبر

زمان انتشار :
شنبه 23 آذر 1398

برگزیده شدن شرکت دانش بنیان بردهای هوشمند به عنوان فناور برتر استان کرمان

23
آذر
1398

در گرامیداشت هفته پژوهش و آیین تجلیل از نخبگان و برگزیدگان برتر فناوری که در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد از شرکت دانش بنیان بردهای هوشمند به عنوان فناور برتر سال توسط مسئولین استانی، تقدیر و لوح افتخار این مقام علمی اهدا گردید.