امروز : 21 خرداد 1402

نمایش خبر

زمان انتشار :
چهارشنبه 22 آبان 1398

حضور پررنگ شرکت الکترونیکی بردهای هوشمند در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت معدن (Iran ConMin 2019) و دریافت بازخوردهای مؤثر شرکت های معدنی کشور نسبت به محصول دانش بنیان متال دتکتور صنعتی این شرکت

22
آبان
1398
حضور پررنگ شرکت الکترونیکی بردهای هوشمند در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت معدن (Iran ConMin 2019) و دریافت بازخوردهای مؤثر شرکت های معدنی کشور نسبت به محصول دانش بنیان متال دتکتور صنعتی این شرکت

شرکت دانش بنیان بردهای هوشمند موفق شد در نمایشگاه صنعت معدن که در آبان ماه 1398 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، احساس نیاز بسیاری از معادن بزرگ نسبت به سیستم فلزیاب صتعتی را برانگیزد و فرصت همکاری با صنایع بزرگ معدنی را کسب نماید.

ناکارآمدی سیستم های مشابه خارجی باعث شده تا محصول فلزیاب صنعتی این شرکت که کاملا بومی سازی شده است مورد توجه کارفرماهای این مرز و بوم واقع شود.