امروز : 21 خرداد 1402

نمایش خبر

زمان انتشار :
سه شنبه 27 آبان 1393

چهارمین همایش کاربران واحدهای سیکل ترکیبی و گازی V94.2

27
آبان
1393
چهارمین همایش کاربران واحدهای سیکل ترکیبی و گازی  V94.2

از شما دعوت میگردد که از آخرین دستاوردهای شرکت بردهای هوشمند در نمایشگاه جانبی چهارمین همایش کاربران واحدهای سیکل ترکیبی و گازی V94.2 در تاریخ 4 و 5 آذرماه سال جاری برگزار میگردد بازدید فرمائید.

پایگاه اینترنتی همایش : http://kpp.co.ir/V94.2