امروز : 2 خرداد 1398

نمایش خبر

زمان انتشار :
سه شنبه 20 خرداد 1393

بازدید دو تن از اعضا کمیسیون آموزش و تحقیات مجلس

20
خرداد
1393
آقای دکتر جعفری و خانم دکتر طبیب زاده از اعضا کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در بازدیدی که از شرکت بردهای هوشمند داشتند با فعالیتهای و محصولات دانش بنیان تولیدی این شرکت آشنا شدند.