امروز : 29 خرداد 1398

نمایش خبر

زمان انتشار :
شنبه 13 شهریور 1389

طراحی و ساخت سیستم جمع آوری و ذخیره داده ها

13
شهریور
1389
طراحی و ساخت سیستم جمع آوری و ذخیره داده ها
سیستم جمع آوری و ذخیره داده ها سیستمی مدرن است که بصورت ماژولار طراحی شده و عمل جمع آوری و ذخیره داده ها را با دقت و سرعت بالایی انجام می دهد.

سیستم جمع آوری و ذخیره داده ها سیستمی مدرن است که بصورت ماژولار طراحی شده و عمل جمع آوری و ذخیره داده ها را با دقت و سرعت بالایی انجام می دهد. این سیستم Data Acquisition در کلیه مراکز صنعتی که دارای سيستم کنترل صنعتی می باشند، کاربرد دارد. این سیستم می تواند اطلاعات مهم و کلیدی مراکز صنعتی (در نیروگاه اطلاعاتی مانند مگاوات تولیدی واحدهای گاز و بخار به تفکیک و یا کلی، مگاوار، وضعیت پست، فرکانس شبکه، سطح مخازن سوخت، فشار گاز ورودی به نیروگاه، سنکرون و تریپ  واحدها و موارد دیگر) را از سیستم کنترل گرفته و در یک بانک اطلاعاتی ذخیره کرده و بر روی یک نمایشگر بزرگ جهت دید اپراتور در اتاق فرمان نمایش دهد و همچنین کلیه اطلاعات را جهت دسترسی مدیران بر روی شبکه داخلی قرار دهد، به نحوی که مدیران و کارشناسان در بخشهای مختلف از وضعیت لحظه ای واحدها اطلاع داشته باشند که این اطلاعات در تصمیم گیری ایشان می تواند موثر باشد. ( مانند اطلاع از خروج واحدها جهت اجرای مجوز کارها، بازدیدها، برنامه های خروج یا استارت واحدها و برنامه های بازار و  ...). ضمناً این سیستم به گونه ای طراحی شده است که امکان اطلاع از وضعیت کلی از طریق اینترنت و از هر مکان فراهم می باشد و همچنین قابليت ارایه گزارش و یا حادثه از طریق SMS را داراست. مانند گزارش تولید واحدها در لحظه پیک بار و یا اعلام حوادثی مانند تریپ واحد به مدیران که در اینصورت می توانند در سرعت بخشيدن به رفع عیب موثر باشد.

 


یاد آوری می گردد این سیستم با توجه به جمع آوری سیگنالهای کلی و آماری به شکل لحظه ای امکان تهیه گزارشات مختلف مورد نیاز واحدهای پشتیبانی را به شکل نرم افزاری فراهم مي سازد به گونه ای که نیاز به تهیه این گزارشات به شکل روزانه و  دستی مرتفع گردد.